Vinteraktiviteter

Vinteraktiviteter
Vinteraktiviteter


Våre mannskaper jobber frivillig med preparering av skiløyper og skøytebane. 

Derfor vil tidspunktene på dette variere noe.


Skiløyper

Skiløypene på Veme blir i utgangspunktet kjørt fredag kveld, basert på snøforhold og værutsikter.


Skiløypene som normalt kjøres er:

Igletjennløypa (man kan parkere ved kirken, evt ved Fonkalsrudbakken)

Lysløype ved Heggen


Kart på løypene vil komme på nettsiden

Skøytebane

Skøytebanen ligger på volleyballbanen nede ved elva i Veme sentrum.

Her er det lyskastere, som gjør skøyting mulig på kveldene.

Banen blir brøytet og vannet etter værforholdene.

Fonkalsrudbakken

Underrenna på storbakken egner seg godt for å ake i.

Det ble gjort en stor dugnadsinnsats i 2016 for å rydde unna trær og kvister i bakken.