TURLØYPER

TURLØYPER

Veme Sportsklubb sine turløyper finner du på denne siden.

OBS! Premieordningen er ikke lenger aktiv, da det ikke har fungert som håpet. 

Vi har laget en rekke ulike turløyper for gåturer og sykkelturer. I disse løypene har vi satt ut noen poster med litt historisk informasjon og noen spørsmål til både barn og voksne som dere kan svare på.


Formålet er å skape gode turløyper til hyggelige turer. 

Klikk på de ulike løypene for å lese mer.


ALLE VÅRE SKOGSLØYPER ER UNDER ARBEID MED NY MERKING. LØYPENE MERKES MED ROSA.


God tur!


P.S.: Flere løyper er under arbeid.

LØYPER

Rosa løype

(Sentrum) 

Lengde:

1,7km

Terreng: 

Lett

Poster:

3

Egnethet:

Gå/Sykkel

Lilla løype

(Sentrum)

Lengde:

3,2km

Terreng: 

Lett

Poster:

4

Egnethet:

Gå/Sykkel

Blå løype

(bygda)

Lengde:

5,0km

Terreng: 

Lett

Poster:

3

Egnethet:

Gå/Sykkel

Oransje løype

(Bygda)

Lengde:

7,3km

Terreng: 

Middels

Poster:

4

Egnethet:

Gå/Sykkel

Grønn løype

(Bygda)

Lengde:

9,0km

Terreng: 

Middels lett

Poster:

4

Egnethet:

Gå/Sykkel

Gul løype

(Heradsbygda)

Lengde:

12km

Terreng: 

Middels

Poster:

4

Egnethet:

Sykkel

Heggelia

Lengde:

1,7km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

Snaukollen

Lengde:

4 km

Terreng: 

Middels

Poster:

2

Egnethet:

Igletjern

Lengde:

7,5km

Terreng: 

Lett

Poster:

3

Egnethet:

Bjørneplassen

Lengde:

3,8km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

Gå/sykkel

Langrunden -

Ellingsetra

Lengde:

13,5km

Terreng: 

Lett

Poster:

4

Egnethet:

Svarteputtrunden

Lengde:

6km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

Vesletjernrunden

Lengde:

5km

Terreng: 

Lett

Poster:

2

Egnethet:

Rishuetrunden

Lengde:

7km

Terreng: 

Middels lett

Poster:

2

Egnethet:

Piperåsen Nord

Lengde:

3,4km

Terreng: 

Lett

Egnethet:

Rød løype

(kommer)

Lengde:


Terreng: 

Middels

Poster:

3

Egnethet: