HISTORIE

HISTORIEIDRETTEN PÅ VEME


Med bakgrunn i siste års relativt intense fokus på Veme og ”gjenfødelsen” av klubben i 2015,

kan det være interessant å se på utviklingen av den organiserte idretten på Veme.


Akkurat når og hvordan folk på Veme begynte med organisert idrett, vet vi selvsagt ikke. Men det første omtalte organiserte skirenn på Ringerike foregikk på Nøkleby i Soknedalen  19. februar 1865. (Se omtale tidligere på Veme Sportsklubb sin Facebookside.)


Som en kuriositet kan nevnes at premiene den gang var av det mer spesielle slaget, og 3. premie, en dobbeltløpet pistol (!) gikk til gårdmannssønn Paul Paulsen fra Sørgefoss på Ask.


Idretten på Veme og dagens Veme Sportsklubb har vært organisert under forskjellige ”paraplyer” gjennom tidene.